ИКТ консултации

С над 20-годишния си опит в областа на комютърната техника и сервиз, доставка на интернет и телевизия, АидаНет може да Ви бъде полезна при вземане на решения в областта на информационните и комуникационни технологии.

Ние можем да Ви консултираме при вземане на решение за:

  • Компютри и прилежащ хардуер
  • Комуникационен хардуер
  • Структурно окабеляване /СКС/
  • Изграждане на локални компютърни мрежи
  • Изгражфане на VPN / VLAN мрежи /Виртуални частни мрежи/
  • Играждане на системи за Видеонаблюдение
  • Играждане на локални ТВ мрежи
  • Интернет свързаност, телевизия, web-базирани решения /фирмени сайтове, бази данни/
  • Софтуер – операционни системи, приложен, счетоводен, антивирусен
  • и много други

Клиентите ни могат да разчитат на навременна и компетентна помощ.

 


Последвайте ниbuy viagra