Видеонаблюдение

АидаНет Ви предлага реализиране на системи за видеонаблюдение със съвременни технологични решения, които дават възможност за по-евтино, но надеждно видеонаблюдение.

Системата за видеонаблюдение включва: компютър, софтуерно осигуряване, DVR (Digital Video Recorder) и камери. Така реализираното видеонаблюдение се характеризира с високо качество на изображението на записа и на реалния момент, запис на звук в синхрон с картината, лесно обслужване и архивиране, възможност за отдалечен контрол и наблюдение, ниска себестойност.

Ние ще Ви консултираме за най-удачното за Вас решение, съобразено с Вашите потребности.

Чрез свързване на система към интернет ще реализирате дистанционно видеонаблюдение на Вашия дом, офис, склад или заведение.

Попитайте нашите търговци за специалната ни комплексна оферта “Видеонаблюдение и свързаност към интернет”.

 


Последвайте ниbuy viagra