Колокация

Услугата колокация е подходящо решение, ако имате сървъри и функционирането им е критично за успеха на Вашия бизнес, а тези машини изискват специални условия за съхранение /температура, запрашеност, интернет свързаност, непрекъсваемост на електрозахранването/.

Колокацията Ви предлага съхранение, поддръжка и управление на Вашия хардуер, системи и сървъри в специално създадени за това дейта-центрове, обслужвани и поддържани от фирми като АидаНет.

Така Вие осигурявате максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си, възползвате се от знанията на висококвалифицираните ИТ специалисти, не отделяте помещения и нямате разходи за закупуване на съоръжения, изграждане на инфраструктура, разходи за закупуване на допълнително оборудване /комуникационни шкафове, UPS и др./ и разходи за климатизиране на помещенията.

Колокацията Ви дава възможност да се фокусирате върху основната си дейност, като остави физическата грижа за оборудването Ви на професионалисти в тази сфера.

Вашият ИТ консултант  - телефон 038 500100

 


Последвайте ниbuy viagra