Софтуер

За качествената и безпроблемна работа на Вашата компютърна техника, както и за Вашите успехи от голямо значение са не само техническите параметри, но и софтуера с който работите!

АидаНет Ви предлага да се доверявате само на лицензиран или свободен софтуер!

За да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, ние предлагаме голямо разнообразие от специализиран и приложен софтуер:

  • антивирусна система на ESET - една от 10-те най-добри технологични компании в областа на антивирусната защита срещу вируси, червеи, троянски коне, spyware, adware, phishing scams, rootkits. Програмата работи на множество платформи - Microsoft Windows, UNIX/Linux, Novell, MS DOS до Microsoft Exchange Server, Lotus Domino, и други пощенски сървъри…
  • финансово-счетоводен софтуер МИРАЖ - интегрирана система на "Брейн Сторминг" ЕАД, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност на фирмата при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби - Услугите, Търговията или Производството
  • - бизнес софтуерни решения в сферата на туризма и търговията
  • АКСТЪР–ОФИС система за документооборот и управление на административните процес
  • продукти на MicroSoft - WINDOWS, MS Office и др.  

Предлагаме Ви комплексна услуга - продажба на софтуер, инсталиране, конфигуриране, поддръжка и при необходимост - обучение.

 


Последвайте ниbuy viagra