Сървъри и мрежово оборудване

АидаНет извършва консултации, доставки и инсталиране на сървъри и системен софтуер, съобразени със специфичните изисквания на клиентската информационна структура и задачите, които трябва да изпълняват в нея. Изборът на марка и модел сървър зависи от изискванията за надеждност на системата, защита на данните, отказоустойчивост, време за възстановяване след отказ. Затова ние предлага сървъри на различни световни производители (HP, IBM, DELL и др.)  и това ни дава възможност да подберем и предложим на нашите клиенти най-добро съотношение цена/параметри.

 

Мрежовото оборудване организира ефективното функциониране на комуникационните мрежи. В него се включват всички елементи - от  най-елементарните контакти и панели до най-сложните рутери. Всички те влияят на качествената и безпроблемна работа на комуникационната мрежа.

Ние Ви предлага консултации, проектиране, доставка, инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване от различни марки, като водещо при избора е да бъдат удовлетворени специфичните изисквания на мрежата, в която ще бъде включено.

Оборудването се разделя на два основни вида:

  • пасивно (кабели, шкафове, оптични кабели, пач панели ...)
  • активно (суичове, рутери, медия конвертори, IP камери ...)

Изборът на обурудване е от изключителна важност както за доброто функциониране на локалната компютърна мрежа, така също и за лесното и икономично преконфигуриране при повишаване на потоците от данни или броя на абонатите, свързани в нея.

 


Последвайте ниbuy viagra